Demonstrace odložena

 

S ohledem na aktuální hrozbu šíření nemoci Covid-19 a s tím spojených rizik pro účastníky veřejných shromáždění odkládáme náš protest plánovaný na 14.3.

Nové datum protestu proti zákazové politice Evropské komise upřesníme, až bude situace pod kontrolou a hrozba epidemie zažehnána.

Vnímáme, že v tuto chvíli by byl náš protest potenciálně rizikovým veřejným shromážděním, které by našim voleným zástupcům namísto vyslovené podpory přidělalo další pomyslné vrásky na čele a účastníky demonstrace by vystavil zbytečnému riziku nákazy či karantény.

I nadále vyjadřujeme našim voleným zástupcům podporu a věříme, že ve věcech regulace zbraní a zákazu olova se budou i nadále řídit zdravým selským rozumem.

Rádi bychom také poděkovali všem, kdo přípravu této akce finančně podpořili.  Jejich příspěvky jim vrátíme nejpozději v průběhu příštího týdne.