Situační zpráva zbrojnice.com

Situační hlášení k zavádění restrikcí na občanská práva v oblasti civilního držení zbraní 02-2020

V posledních dnech došlo k dvěma zdánlivě nesouvisejícím událostem. Virginský senát pozastavil schvalování zákona, který zakazoval držení velmi široce definovaných “útočných zbraní”. Řada Američanů toto začala oslavovat jako velký úspěch (také v souvislosti se shromážděním na počátku měsíce), byť návrh doposud nebyl formálně zamítnut a na jeho pozadí byly schváleny další z balíčku osmi restriktivních zákonů.

V České republice byla na den výročí jednu minutu a dvacet vteřin dlouhého schvalování zbraňové směrnice v Evropském parlamentu (a také výročí zahájení obsazování Československa Německem) svolána “zbraňová” demonstrace,  svolatel Josef Poživil, pořadatel NAOOSP. Proti této demonstraci na podporu civilního držení zbraní se začali vyslovovat někteří aktivisté s argumentem, že je u nás co do budoucnosti občanských práv v oblasti civilního držení zbraní vše na nejlepší cestě a není důvod se shromažďovat. Lidé by neměli demonstrovat, ale děkovat! A když už, tak ať účastníci táhnou do Brusele.

Po letech hysterie (často zasloužené) ohledně nových restrikcí mne přesně opačné vykreslení mírně překvapilo. Je tedy na místě si říct, jak na tom doopravdy jsme, a projít si situaci na jednotlivých frontových liních.


Pozn.: Zbrojnice.com je nezávislý projekt, autor tohoto článku nepatří k svolatelům demonstrace a není nijak spojen s NAOOSP.


Situační hlášení 02-2020

1. Implementace zbraňové směrnice

1.a Mininovela současného zákona o zbraních a.k.a. “zombie zákon”

Ofenzíva EU: Evropská komise prosadila směrnici, která státům přikazuje zavést restrikce na držení vybraných typů zbraní (příp. zásobníků). Směrnice byla přijata na základě falešné záminky boje proti terorismu. Směrnice byla přijata v procesu schvalování vnitřního trhu, kde se užívá většinové hlasování, ačkoli byla odůvodněna čistě bezpečnostními důvody, kde platí zákaz přijímání unijní legislativy a kde navíc ČR nesmí být přehlasována. Připomínky ČR k směrnici nebyly brány v potaz a ČR byla přehlasována. Žaloba proti směrnici byla odmítnuta rozsudkem, z něhož v podstatě plyne právo EU zakázat jakékoliv, potenciálně i všechny zbraně.

Defenzíva ČR: Původně odložení implementační novely zákona o zbraních do chvíle rozhodnutí soudu EU. Nyní navrácení novely k projednání v parlamentu (dosud k němu nedošlo, protože v plánovaný termín byl ministr vnitra v zahraničí). Snaha prostřednictvím pozměňovacích návrhů dosáhnout zmírnění negativních dopadů směrnice.

Pravděpodobný výsledek: Ustoupení z původní pozice, byť s výrazně nižšími ztrátami, než se původně čekalo. Můžeme doufat ve šrámy namísto ztrát.

Dopad: Velmi negativní / mírně negativní. (V závislosti na znění pozměňovacích návrhů, budou-li přijaty. Bez pozměňovacích návrhů jde o naprostou tragédii, ostatně jsem tomu věnoval úplně první články zbrojnice.com.)

1.b Návrh nového zákona o zbraních

Ofenzíva EU: Totožné jako výše.

Defenzíva ČR: Příprava kompletně nové zbraňové legislativy s cílem směrnici zavést způsobem, který bude přijatelný jak v Bruselu, tak i pro české občany a který nepovede k rozvrácení současného mimořádně funkčního stavu české zbraňové legislativy (viz. “mininovela”). Nyní stále v “technické” fázi přípravy, není jasné, kdy a zda dojde ke schválení.

Pravděpodobný výsledek: V případě schválení půjde o taktickou změnu pozice. V této chvíli bez ztrát, nová pozice poskytuje výrazně horší obranné postavení do budoucna (zejména pokud Evropská unie přistoupí k zrušení současných výjimek s argumentem, že v případě výjimky neexistuje legitimní očekávání jejího zachování).

Dopad ve ztahu k ofenzivě EU: Mírně negativní.

Dopad obecně: V řadě ohledů pozitivní.

1.c Návrh zákona o nakládání se zbraněmi a.k.a. zákon proti ozbrojeným tlupám

Ofenzíva EU: Totožné jako výše.

Defenzíva ČR: Příprava zcela nové koncepce nakládání se zbraněmi “v případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost” s cílem využít stejnou výjimku z působnosti práva EU, jako v případě dříve Senátem zamítnuté ústavní novely.

Pravděpodobný výsledek: V případě schválení představuje výbornou záložní obrannou pozici, do které se ale všichni nevejdou. Jde o zcela nový koncept obrany, takže účinnost v případě ofenzivní akce zaměřené proti této linii obrany nelze odhadovat (zejména při zohlednění míry účelovosti rozsudku ESD).

Dopad ve vztahu k EU: Nulový. (Aktivuje se až v případě ofenzivy EU č. 2 nebo 3 níže.)

Dopad obecně: Pozitivní, pokud dojde k jeho provedení po polském vzoru.

2. Přezkum implementace

Ofenzíva EU: Přezkum výše uvedených defenzivních postavení ČR ze strany EU.

Defenzíva ČR: V případě průniku lze očekávat další ústup, podobně jako výše.

Pravděpodobný výsledek: Z podstaty věci je pozitivní výsledek vyloučen.

Dopad: Buďto nulová varianta, nebo negativní.

3. Přezkum směrnice

Ofenzíva EU: V roce 2020 a následně každých pět let přezkum účinnosti směrnice s předpokladem možného navržení dalších restrikcí. Směrnice byla přijata s cílem bojovat proti terorismu, teroristé v EU ale ještě zbraň spadající pod směrnici nepoužili. Účinnosti směrnice tedy z podstaty věci nemůže být nikdy dosaženo, při zachování původní logiky je nevyhnutelné nekonečné zavádění dalších a dalších restrikcí.

Defenzíva ČR: Stejná jako v případě původní směrnice.

Pravděpodobný výsledek: Stejný jako v případě původní směrnice.

Dopad: Negativní. (Nastane, jen se neví kdy.)

4. Akční plán v oblasti zbraní

Ofenzíva EU: Stejní úředníci EU, kteří stáli za návrhem směrnice, připravují “akční plán v oblasti zbraní”. Obsah nejasný, europoslanci, které jsem k tomu oslovil s dotazem, neodpověděli.

Defenzíva ČR: Lze očekávat stejně jako v případě směrnice se stejným očekávatelným výsledkem.

Pravděpodobný výsledek: V tuto chvíli naprosto nejasné.

Dopad: Nulový nebo negativní.

5. Zákaz olova “v mokřadech”

Ofenzíva EU: Snaha o zákaz držení olověných broků “v mokřadech”, které mají být definovány velmi široce. Procedura, v rámci které je schvalováno, umožňuje zavedení pouze Evropskou komisí (bez hlasování parlamentu, bez členských států).

Defenzíva ČR: Stejná jako v případě směrnice s tím rozdílem, že v právní rovině ani nesouhlas všech členských států nemůže zabránit zavedení zákazu.

Pravděpodobný výsledek: Pravděpodobnost, že by Komise zcela ustoupila, se blíží nule. Přinejlepším lze očekávat odložení tématu “k ledu” na několik let.

Dopad: Negativní.

6. Univerzální zákaz olova ve střelách a brocích

Totožné jako v případě “mokřadů”, jen zatím v úvodní fázi.

A. Ústavní novela

A.1 Novelizace ústavního zákona o bezpečnosti republiky

Ofenzíva ČR: Snaha využít výjimku z působnosti evropské legislativy v oblasti národní bezpečnosti (podobně jako v případě “zákona proti ozbrojeným tlupám” výše).

Výsledek: Odmítnuto Senátem (28 senátorů hlasovalo pro, ke schválení bylo potřeba 36 z 59).

Dopad: Nulový. (Nedošlo k pozitivní ani negativní změně.)

A.2 Novelizace listiny

Ofenzíva ČR: Textace bezzubá (“… zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“) a zaměřením se zcela míjí s ofenzivou EU.

Pravděpodobný výsledek: Nelze odhadovat. Zatím podpořilo 36 senátorů, tj. 44% všech. Ústavní většina je 60% přítomných (tj. při plné obsazenosti by bylo potřeba 49 senátorů).

Dopad na civilní držení zbraní.

  • V případě schválení nulový. V ústavním pořádku se objeví slovo “zbraň”.
  • V případě neschálení negativní. Budoucí neochota téma napotřetí otevírat.

Dopad na nutnou obranu: Mírně pozitivní pro budoucí výklad.

Závěr

Brusel nám hezky přikládá pod kotel. Někteří žabáci si všímají vzrůstající teploty, zatímco jiní uklidňují, že všechno bude fajn. Teplota se u nás zvyšuje trochu pomaleji než jinde, protože “naši” politici i úředníci zatím dolévají studenou vodu do kotle, seč jim síly stačí.

To je naprosté minimum, které bychom od nich měli očekávat.

Ale k hašení ohně se nikdo nemá.

A teplota stoupá.
—————————————————————
Uveřejněno s výslovným souhlasem zbrojnice.com
Původní článek