Tisková zpráva

Tisková zpráva k námi plánované akci 14. března 2020.

Dne 15. února proběhla českým facebookem nepřesná zpráva o námi plánované akci. Proto bychom rádi celou věc uvedli na pravou míru.

Několikrát jsme u události a na naší facebookové stránce informovali veřejnost, že náš protest je zaměřen zejména proti současné politice EU a zároveň jako vyjádření podpory našim voleným zástupcům, kteří nepodléhají ideologii a řídí se zdravým selským rozumem.

ÚČEL AKCE

A) Protest proti omezování držení zbraní.
To, že implementační novela nebyla zařazena na program únorové schůze PSP ČR, znamená jen časový odklad. Podstatné ale je, že v letošním roce má dojít k revizi zbraňové směrnice. Pokud Evropská komise sezná, že její směrnice nemá kýžený efekt, nemusí novelizovat samotnou zbraňovou směrnici, ale může vydat své nařízení. Tzv. nařízení Evropské komise je právní akt, který se uplatňuje automaticky a jednotně ve všech zemích Unie, a to okamžitě po jeho vstupu v platnost, aniž by se musela provádět do vnitrostátního práva. Jsou závazná v celém rozsahu pro všechny země EU1).

B) Protest proti zákazu olova.
Zde je třeba upozornit, že zákaz olova stále běží v procesu tzv. komitologie2), při kterém mají výbory (zde REACH) pouze poradní funkci. Stanovisko těchto výborů není pro Evropskou komisi nikterak závazné.

Dále je třeba zde uvést, že momentálně běží dva procesy zákazu olova. Jeden proces zákazu olova se týká zákaz olova v mokřadech. Doslovný výklad některých pasáží zní, že je zakázáno mj. držení olova v okruhu 300m od kdejaké kaluže větší než 50cm2. Tento proces bude znova otevřen v dubnu 2020, kdy se REACH bude opět k návrhu Evropské komise vyjadřovat. První proces běží od roku 2018. Druhým procesem je plošný zákaz používání olova ve střelivu a v rybářských závažích, který je v počáteční fázi a běží od léta 2019.

K prvnímu procesu citujme ze serveru https://zbrojnice.com/.

Podle důvěryhodných informací osoby podílející se na zastupování České republiky v této věci byli úředníci Evropské komise vývojem na jednání 4.2.2020 viditelně frustrováni. V souvislosti s předložením další přepracované verze na plánovaném dubnovém setkání dali najevo, že půjde o poslední pokus o nalezení podpory poradního výboru. Poprvé z jejich strany zaznělo, že Evropská komise je připravena zákaz zavést i bez souhlasu výboru (není jasné v jaké podobě).“3)

Z výše uvedeného plyne, že „za vodou“ skutečně nejsme a vyhráno zdaleka není. Ostatně to potvrzují i slova bývalého předsedy EK J.C. Junckera. „Na něčem se usneseme, necháme to chvíli ležet a čekáme, co se stane. Když to pak nevzbudí žádný výraznější rozruch, protože většina lidí si vlastně neuvědomí, co bylo rozhodnuto, tak v té věci pokračujeme krok za krokem tak dlouho, až už není cesty zpět.”

Držení zbraní, nedotknutelnost vlastnictví a svoboda obecně jsou hodnoty, o které je třeba bojovat neustále.

Proto vás vyzýváme, abyste přišli 14. března 2020 v sobotu odpoledne na Václavské náměstí a ukázali spolu s námi, že vám na vašem majetku a na svobodě záleží a  vyslechli si i projevy zajímavých osobností.

Děkujeme.

Za NAOOSP
Josef Poživil

(1)       https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_cs
(2)       https://ec.europa.eu/info/implementing-and-delegated-acts/comitology_cs
(3)       https://zbrojnice.com/2020/02/14/zakaz-olova-evropska-komise-pripravuje-prijeti-zakazu-olova-v-mokradech-bez-souhlasu-poradniho-vyboru/