Zastavme omezování našich práv

Dámy a pánové, vážení přátelé, zastánci občanských práv a svobod

14. března tomu budou právě 3 roky, kdy Evropský parlament odhlasoval směrnici Evropské unie omezující legální držbu zbraní, která se stala po pádu komunistického režimu v roce 1989 opět právem každého zákonadbalého občana.

Jak vidíte, historie je plná ironie, neboť je to zároveň i den před výročím obsazení zbytku tehdejší Republiky Československé nacistickým Německem 1939, tedy před osmdesáti jedna roky.

Pokojný protest proti omezování legálně držených zbraní občany je zároveň i protestem proti zákazu olova – ten sice již dvakrát neuspěl, ale nepochybně bude znovu, po „kosmetických úpravách“, opět předložen, a jeho důsledky dopadnou na všechny, včetně rybářů a dalších.  Tento zákaz se bude přitom týkat cca. 1% olova používaného v EU a dopadne především na ty, co se mohou nejméně bránit.

Považujeme proto za žádoucí a nezbytné dát touto formou najevo zejména to, že občanská práva a svobody tvoří naprosto přirozenou a nezbytnou rovinu našich životů, která je stejně cenná jako život sám.

A i proto bude na  demonstraci  možnost podepsat petici „Můj dům můj hrad“,  jejíž cílem je posílit právní ochranu obránce svého vlastního domova.

Proto Vás zveme na událost pořádanou v sobotu 14.3.2020 v 14:30 na Václavském náměstí v Praze.  Pokojný protest proti omezování legálně držených zbraní a zákazu olova pořádáme jako spolek Národní asociace obrany občanských svobod a práv.

Rádi bychom připoměli, že omezování práva občanů a svobody volby se týkají všech,  bez ohledu na to, o jakou oblast přímo jde.  Svoboda je totiž nedělitelná.

Takže platí:

“Nikdy se neptej, komu berou svobodu. Berou ji Tobě”.