Lisabonská smlouva a její důsledky po deseti letech.

Událostí, které na dlouho dobu změní osud státu a jeho obyvatel, není zase tak mnoho.

Je pozoruhodné, že v případě našeho státu jsou obvykle spojeny s letopočtem končícím na číslo „8“.

Jednu takovou, i když končí na „9“ ale řešena byla především v roce 2008 bych rád připomenul  těm, kteří na to již zapomněli nebo zapomenout chtějí.

Dne 3.11. 2009  podepsal  president  České republiky Václav Klaus jako poslední v Evropě Lisabonskou smlouvu, pod tlakem politických stran a nakonec i Ústavního soudu. Je velice zajímavé si poslechnout argumenty těch, co podpis LS podporovali (S. Vondra u Ústavního soudu,  M. Topolánek v senátu ),  i těch co byli proti – V. Klaus u Ústavního soudu a argumenty skupiny senátorů tamtéž.

Letos tedy vlastně slavíme desáté výročí a řada  našich občanů pozapomněla, o co vlastně šlo a jaké to má a ještě bude mít pro nás pro všechny důsledky.

Takže velice stručně o čem ta smlouva je.  V řadě diskusí, které jejímu podpisu předcházely,  definoval její „základní parametry“, Parlamentní institut takto:

„Nový systém hlasování kvalifikovanou většinou definovaný v Lisabonské smlouvě  znamená oslabení vlivu České republiky v Radě, a to jak absolutně, tak i ve vztahu k velkým členským státům.“

„Výrazné omezení práva veta a rozšíření  hlasování kvalifikovanou většinou na větší počet oblastí. Lisabonská smlouva rozšiřuje možnosti použití tohoto způsobu rozhodování celkem o 68 oblastí,   z toho u 19 oblastí se jedná o nahrazení stávajícího jednomyslného rozhodování  a 49 oblastí je zcela nových. V historii Unie představuje toto rozšíření dosud největší  posun. Z „citlivých“ oblastí jde například o vízovou, azylovou a přistěhovaleckou  politiku, energetiku, dopravu  a mnoho dalších“.

Je důležité si uvědomit, že tento posun fakticky likviduje možnost nekonat dle výsledků hlasování a tak likviduje  v těchto oblastech suverenitu naší země  a činí z ní závislé území pod správou vyšší moci.

A o tom, že se tak děje, není sporu – až příliš často totiž slýchám od zákonodárců  „napříč politickým spektrem“ u příležitosti nějaké té implementace větu  „je to pitomost, ale schválit to musíme“.

Asi exemplárním příkladem toho, jak a v jakém rozsahu se výše uvedené obavy naplnily, je migrační krize a s ní související snaha o zavedení kvót.

Jde totiž o věc kvalitativně jinou  než řada předchozích “direktiv” a “nařízení”, především z hospodářské oblasti,  kde lze říci, že jde “jen” o peníze, a řada aktérů se domnívá, že se jich to netýká.  Ani to sice není pravda, protože vše nakonec zaplatí občané,  ale většina z nich to ještě zcela nevnímá.

Nicméně v případě migrační krize už nejde “jen” o peníze, ale začíná jít doslova a do písmene o ”krk”.

A troufám si říci, že to tak v České republice chápe převažující většina občanů.  Na rozdíl od EUroelit se opět převažující většina občanů domnívá, že jen oni mají právo rozhodovat o tom, koho si “k sobě domů” nastěhují.

EUroelity se naopak z důvodů obtížně pochopitelných (to by bylo na samostatný příspěvek) rozhodly,  že nám sem prostě nastěhují, koho chtějí, a již jednou  “nepodařené“  kvóty jsou už zase ve hře.

Těžko si lze představit křiklavější porušení suverenity státu a práva jeho občanů o sobě rozhodovat.

Zde bych jen připomenul, že  něco podobného u nás prováděli komunisté v 50tých letech přes ”přespočetné metry”, ale to se týkalo jen našich vlastních občanů.

EUroelitám tento krok umožnila Lisabonská smlouva, která převedla “vízovou, azylovou a přistěhovaleckou  politiku” do oblastí, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Naprosto se tak naplnily obavy všech,  kteří před podpisem LS právě z těchto a dalších důvodů varovali, včetně mne (http://www.vanektomas.cz/2008/12/07/lisabonska-smlouva-a-zastupitelska-demokracie/).

Naopak naprosto nekompetentně dnes vyznívají hlasy zastánců podpisu.  Z nich asi nejsměšnější je projev  Z. Roithové, kandidátky na prezidenta ČR, který lze stále najít na youtube (https://www.youtube.com/watch?v=6dp6MkO5IIc).  Nelitujte času a najděte si ho.. tolik naivity, neprozíravosti a slepého EUronadšení se jen tak nevidí.

Zajímavý je i tento výrok “Ministr pro evropské záležitosti Füle dál odmítá argument stěžujících si senátorů, že by EU po přijetí Lisabonu rozhodovala, kolik Česko přijme uprchlíků. “

Bohužel je třeba si uvědomit, že pořád jde jen o jednu z  68 oblastí, kde bylo díky LS prosazeno hlasování kvalifikovanou většinou.  Opravdu si ještě dnes někdo myslí, že to bylo a je v zájmu občanů České republiky? A další nepříjemnosti nás čekají v souvislosti s ”bojem proti klimatu”, energetickou politikou a snaze o zrušení individuální automobility (pomocí nesplnitelných limitů emisí). Dále bych mohl připomenout ”zbraňovou směrnici”   a v současné době snahu o zákaz olova.

Myslím, že nebudu daleko od pravdy tvrzením, že Lisabonská smlouva,  přesněji řečeno její aplikace, přispěla i k brexitu, protože pro řadu občanů UK už toho všeho bylo “trochu moc”.

Pokud v těchto souvislostech pohlédnu na domácí politickou scénu, musím říci, že z ní žádnou radost nemám.

Především nechápu, proč jsem dosud od žádného zákonodárce, který podpořil podpis LS (seznam mám), neslyšel veřejně pronesenou prostou a lidskou omluvu – byla to chyba (případným výjimkám se omlouvám).

Ale to je pohled do minulosti.

Dnes je naprosto jasné, že všechny (předem známé) nevýhody podpisu LS se splnily či plní… a žádné výhody z ní pro náš stát a občany neplynou.

V současné době bych očekával od politiků jasnou vizi “co s tím”.  Je totiž jasné, že s 2% hlasů bude Česká republika přehlasována kdykoliv, když si to velké státy usmyslí.  Proto by bylo žádoucí  navrhnout a prosadit cestu, jak toto riziko minimalizovat.  A jsem zvědav,  zda se najde relevantní strana, která se této výzvy chopí, a to nejenom slovy.

8.11. 2019

Tomáš Vaněk

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/dokument-projev-mirka-topolanka-k-lisabonske-smlouve-v-senatu.A090506_125925_domaci_klu

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/projev-alexandra-vondry-k-lisabonske-smlouve/r~i:article:623110/

https://www.lidovky.cz/nazory/projev-vaclava-klause-u-ustavniho-soudu.A081125_115413_ln_nazory_hrn

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/senatori-ods-podali-dalsi-stiznost-na-lisabon_140948.html