Emanuel byl motýl z Makové panenky. Emmanuel Macron je noční můra z reálného života.

Evropa nikdy nebyla tak potřebná a současně v takovém nebezpečí, tvrdí Macron

Text obsahuje řadu konkrétních návrhů, například v zájmu zachování svobody by měla být vytvořena agentura, která by měla chránit evropské demokracie před zásahy do jejich voleb, a mělo by být zakázáno financování evropských politických stran ze zemí mimo EU. Z internetu je podle něj třeba vykázat nenávistné slovní útoky.

Hledáme vnější nepřítele, abychom odvrátili pozornost od vnitřních problémů EU? Vypadá to tak. Média a političtí představitelé nás neustále krmí informacemi o zmanipulovaných volbách, zásazích hackerů financovaných cizími mocnostmi a ovlivňováním obyvatelstva. Ale dělají oni něco jiného? Co je to mediální masírování, zastírání skutečnosti, pozitivní diskriminace, likvidace historických hodnot, přepisování dějin, indoktrinace mládeže…..

Co znamená nenávistný slovní útok? Není to většinou jen vyjádření názoru na danou situaci? Ale když se nehodí současnému vidění světa politickými elitami, je nejlepší ho kriminalizovat.

V oblasti migrace Macron navrhl revizi schengenského systému, vytvoření společné pohraniční policie a evropského azylového úřadu. Každá země, která chce být členem Schengenu, musí být podle Macrona zodpovědná, a tedy přísně kontrolovat hranice a zároveň solidární. Solidarita podle něj tkví ve „společné azylové politice se společnými pravidly přijímání a odmítání“. Macron se vyslovil také pro navázání užších vazeb s Afrikou.

Nádherná ukázka protiřečení si. Jestli má být každý člen schengenského prostoru zodpovědný za kontrolu hranic, nemůže tuto kontrolu přenechat cizím strukturám (zřejmě myšlen FRONTEX), za které nemůže být zodpovědný. A přenechat ochranu hranic cizí „armádě“, to by mohl udělat jen blázen (nebo naprostý Eurofil). Stejně tak jsem velmi skeptický k tomu, v čem má tkvět „solidarita“. Z pohledu současného vnímání, kompaktu o uprchlících a snah OSN o deklarování migrace jako lidského práva, se obávám, že myšleno je v podstatě udělování azylu komukoliv, kdo přichází z Afriky. Zmínka o navázání užších vztahů s Afrikou tomu zřetelně napovídá…

V hospodářské oblasti Macron vyzval k reformě politiky konkurenceschopnosti a obchodní politiky. Společnosti, které ohrožují strategické zájmy Evropy či její hodnoty v oblasti ekologie, ochrany dat, rovného odměňování či placení daní by měly být trestány či rovnou zakázány.

Nějak mi nedochází, kde je ta konkurenceschopnost Evropy. Ne že bych nechtěl chránit životní prostředí. Je to jistě potřeba a rád se budu zasazovat o snižování zátěže lidskou činností. Problém ovšem je, že blázni v EK nastavují nereálně tvrdá opatření tam, kde tato opatření dopadají na tu oblast průmyslu, která se na znečišťování podílí velmi malým procentem a jiné oblasti nechávají mimo zájem veřejnosti.

Nádherným příkladem budiž omezování emisí osobních aut. Kolik článků v tisku jste si přečetli o emisích aut nákladních, lodí, letadel? Ale auta, ta jsou vidět. Je to podobné jako německá stopka jaderným elektrárnám. Slunce? Vítr? Pradávná otázka zní, komu to prospěje?

Je bezva využívat obnovitelné zdroje. Ale je potřeba vidět, jakou zátěž pro životní prostředí vytváří výroba a následná likvidace těchto zdrojů. A ani ekonomické hledisko není zanedbatelné. Namísto tlaku na zbytek světa, aby se  zapojil do ochrany životního prostředí, se EU tváří jako pionýr, který na sebe bude uvrhovat stále přísnější pravidla a nakonec se tak stane ekonomicky naprosto konkurence neschopnou. Jednostranná gesta EU, která se v současné podobě na znečišťování životního prostředí v kontextu se zbytkem světa podílí minoritním procentem, jsou naprosto mimo diskusi.

 Ve strategických odvětvích a při veřejných zakázkách by Evropa podle prezidenta měla stejně jako USA či Čína přistoupit k politice Evropa na prvním místě. Zavedená by podle Macrona měla být také celoevropská minimální mzda, jejíž výše by byla přizpůsobena situaci v jednotlivých členských zemích.

Evropa na prvním místě? Není to náhodou nacionalistické vyjádření?

Ale ne, to bychom Macronovi přeci nemohli přiřknout. Jeho politikou přeci je politika moci. A jestli o tom někdo pochybuje, stačí si dát vedle sebe jeho volební sliby a situaci ve Francii dnes. A to ani nespekuluji o jeho vynikajících vazbách na bankovní mafii.

 A o sjednocené minimální mzdě, to má být co? Nemám nic proti tomu, aby minimální mzda byla vyšší. Ale pak taky nesmíme být ekonomikou založenou na levné pracovní síle. Zvýšíme minimální mzdu a během chvíle tu máme novou hromadu nezaměstnaných. A nebude to proto, že by to bylo špatně. Bude to proto, že firmy původem z Francie a Německa nebudou chtít naše služby, protože by byly drahé a majitelé firem by málo vydělali.

 OK, dejme lidem vyšší minimální mzdu. Ale vy, Francouzi a Němci buďte ochotni za kvalitní věci zaplatit adekvátní cenu. A vím o čem mluvím. Znám příklady, kdy zvednutí ceny o jeden frank (když ještě platil) způsobilo zastavení odběru i přes to, že “frantík“ na výsledném produktu měl zisk 300%.

Plánovaný odchod Británie z EU Macron označil za „symbol krize Evropy“, která nebyla schopna reagovat na obavy lidí v současném světě. Brexit je podle něj ale zároveň „pastí“, do které Brity vlákali lživými tvrzeními nacionalisté, kteří využívají hněvu a vše odmítají, aniž by měli vlastní plán.

Nemít vlastní plán je menší zlo než mít plán zapadnout do Orwellova světa roku 1984. Četl jsem samizdatovou Orwellovu farmu zvířat. Četl jsem samizdatový Rok 1984. Viděl jsem filmovou adaptaci Rok 1984. Ani jeden zážitek nebyl pěkný. Ale jedno na všech z nich bylo pozitivní. Ukázalo mi, jak se dívat na svobodu a jak se stavět k jakémukoliv jejímu omezování. A proto jsou mi veškerá vyjádření namyšlených panáků, zkorumpovaných politiků, agentů STB a neziskovkářů manipulujících společností za státní peníze tam, kde záda ztrácí slušné jméno.

 P. Cink