Proč podporovat LEX

Na sociálních sítích jsem zaregistroval řadu názorů, že je zbytečné být členem LEXu a platit členské příspěvky poté, co valná hromada rozhodla o jejich zvýšení (po 20ti letech existence) ze tří set na pět set korun ročně.

Veškeré tyto názory považuji za ubohé a hodné pouze lidí, kteří si nevidí na špičku nosu.

Sdružení LEX, založené Standou Gibsonem a Jirkou Ottou (přiznávám, že oba dva jsou mými přáteli) v roce 1998, se od počátku vzniku staralo především o to, aby náš zákon o zbraních měl hlavu a patu a především vždy stál na straně sportovních střelců, myslivců, klubů vojenské historie a dalších organizacích, kterých se zákony o zbraních týkají.

Za těch 20 let dokázal LEX udělat neuvěřitelné množství práce na analýzách návrhů zákonů a jejich připomínkování, budování vztahů s podobnými organizacemi v ostatních zemích, při osvětě mezi politiky a nezanedbatelnou práci odvedli i na zmírnění původního znění směrnice EU o omezení držení legálních zbraní (i když je její výsledné znění špatné, původní bylo ještě daleko horší). Za to všechno by jim měl patřit dík a vděk všech držitelů zbrojních průkazů. Namísto toho se objevují názory, které činnost LEXu v podstatě dehonestují a staví LEX do role jakýchsi příživníků.

Byl bych hrozně rád, kdyby si tito lidé uvědomili, že bez přispění lidí z LEXu bychom neměli výborný zákon o zbraních a střelivu, který nám většina zemí může jen tiše závidět. Ono většinou není vidět, kolik práce někdo udělá, ale výsledek je jaksi samozřejmý. A to platí i v tomto případě.

LEX je jakási naše (střelecká) stavovská organizace, která za nás kope. A to i za ty, kteří nejsou členy. Představte si, že by například prošel zákon, který chtěli uzákonit v některých oblastech Německa – roční daň za každou drženou zbraň. A to, že takový zákon neprošel bylo prací místních organizací, které se proti tomu postavily. A stejně tak bojuje za vás LEX. Již si nepamatuji, zda to bylo 300 Euro za zbraň či tak nějak podobně. Proti tomu je příspěvek LEXu (dosud 300, nyní 500 Kč ročně) naprosto směšný.

Jsem přesvědčen (na rozdíl od jiných), že LEX prostředky od členů využívá efektivně na ochranu práv všech držitelů zbrojních průkazů a vše ostatně zveřejňuje na každoroční valné hromadě. Pokud si někdo myslí, že jsou prostředky zneužívány, stačí se valné hromady zúčastnit a zprávu o hospodaření si vyslechnout.

Ostatně přijde vám, že veškeré ty akce, kde je LEX vidět jsou za nulové náklady? Mě rozhodně ne. A to, jestli o LEXu nějakou dobu není slyšet neznamená, že nic nedělají. Většinu času totiž věnují práci, která není vidět a vidět jsou až celkové výsledky (které si řada lidí ani neuvědomí).

Pokud mě paměť neklame, na loňské valné hromadě zaznělo, že LEX pracuje s rozpočtem okolo 2 miliony Kč. To není tak moc jak se může zdát. Ostatně ve zprávě o hospodaření to bylo vidět. Ale kdyby každý držitel zbrojní ho průkazu podpořil LEX pouhými třemi stovkami za rok (starý členský příspěvek), což je o málo víc než krabička devítek, jeho roční rozpočet by narostl na cca 90 milionů Kč jen z členských příspěvků. A to by byla úplně jiná síla na prezentace a prosazování práv držitelů zbraní. Nemyslíte? Za to se dá pořídit spousta věcí. Propagace, lidé, kteří věnují svůj čas práci pro střeleckou komunitu a další.

Zamyslete se nad tím, že za vašich 500 Kč se dá udělat hrozně moc ve prospěch vašeho koníčka, záliby a nebo i práce. A zapomeňte na to, že LEX nic nedělá. To co vám LEX dá za 500 Kč vám nedá nikdo jiný.

Pavel Cink