Maďarsko? Maďarsko !!!

Základní hodnoty EU jsou definovány jako „svoboda, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod, a právní stát“.

O tom, jak funguje demokracie v EP jsme si mohli udělat představu například při schvalování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 o omezení legálních držitelů zbraní.

Demokraticky bylo rozhodnuto nepřipustit k projednávání návrhy českých europoslanců. A stejně tak demokraticky rozhoduje EK o celkem zásadních věcech, ač jejími členy jsou pouze jmenovaní (nikoliv volení) úředníci.

Jak je dnes běžné, jakýkoliv pokus či náznak myšlení nesouznícího s proklamacemi vládnoucí „elity“, je potřeba onálepkovat, dehonestovat a potrestat. A kdo by se snad nechtěl honu na čarodejnice zúčastnit, stane se čarodejnicí též.

https://cs.gatestoneinstitute.org/13007/madarsko-odsouzeni-eu