Úvodem

Za poslední dvě desetiletí se katastrofálně zhoršil fyzický stav mladé populace. Ve veřejných zdrojích lze neustále nacházet data o stoupajících počtech dětí s nadváhou, o procentech mladých, kteří nejsou schopni dostát základním kritériím pro vstup do ozbrojených složek … odborníci řeší závislost dětí na sociálních sítích.. a mnohé maminky by rády řešily rozteklá pozadí svých ratolestí a mozoly na jejich palcích od herních konzolí…

Pokud dokáže některý mladý člověk zachránit v případě potřeby lidský život poskytnutím první pomoci, bývá to tématem pro zpravodajství a je to vyzdvihovanou událostí.

Proč?! Po dlouhá desetiletí – nejméně po dobu tří generací platilo, že každý správný kluk (i holka) dokázali uběhnout kilometr, udělat dvacet kliků, rozdělat oheň, uvázat pět základních uzlů, dát do provizorní dlahy zlomenou ruku nebo střílet… Dnes?? Odpovězte si sami.

Hledáme cesty, jak přispět ke změně popsaného katastrofálního stavu. Připojíte se?