Iniciativa spolků vojenské historie ČR – nový návrh nařízení vlády

Velmi důležité!!!

Dnes odpoledne jsme od MVČR obdrželi naprosto nečekaný návrh nařízení vlády týkající se některých zbraní současné kategorie D, jmenovitě expanzů a flobertek.

Z hlediska našeho tématu se zaměříme na expanzní zbraně hojně využívané v reenactmentu.

Známe požadavky směrnice, známe návrh mininovely stávajícího zákona, a známe i postoj k nim v návrhu nového zákona a usilovně na něm pracujeme. Mininovela i nový zákon je legislativní proces, politický, prostřednictvím v demokratických volbách volených poslanců. Probíhá u něj široká debata. Zde před námi ale leží návrh Nařízení vlády, které když přijde, přijde bez tohoto procesu a přijde velmi rychle (očekávejme přelom září a října) a přišel zcela nečekaně !!!

Návrh nařízení ustanovuje, v obavě před sankcemi ze strany EU za neúplnou implementaci, nová pravidla pro expanzní zbraně – tzn. mimo jiné a především u zbraní konvertovaných z ostrých palných zbraní na expanzní onu obávanou „nerekategorizaci“! čili to, že zbraň kat. A, B, C trvale a nevratně konvertovaná na zbraň expanzní (nyní D) zůstane ve své původní „ostré“ kategorii. (UPDATE: u nově uváděných na trh nebo do oběhu – netýká se tedy toho, co již držitelé mají doma, ale toho, co si chtějí pořídit, řekněme od října 2018 – datum prosím brát v uvozovkách)

Byli jsme MVČR vyzvání k připomínkám do 30. srpna, což samozřejmě učiníme. Omluvte prozatím toto stručnost, je to pro nás záležitost pouze několik desítek minut stará, budeme průběžně informovat, jak se budeme problematikou prokousávat.

Celý materiál veřejně zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB3GEMJ4E