Politická korektnost

Politická korektnost je termín, který je již roky a stále víc (!) skloňován v téměř všech oblastech našeho života. Co to ale vlastně znamená?

Jde o spojení dvou slov. Politika a korektnost.
Korektní znamená správné, společensky nezávadné, zdvořilé jednání. Veskrze pozitivní význam. Ovšem ve spojení s politikou se význam mění a to v drtivé většině k horšímu. Již není možné nazvat černocha černochem, cikána cikánem, eskymáka eskymákem, indiána indiánem. Jsou to afričané, romové, inuité, rodilí američané. Není korektní říkat ženě Nováková, protože „ová“ může vyvolávat pocit, že žena patří muži. Co nikomu nedochází je, že aby se jednalo o přivlastnění, muselo by to být „ova“. Ale to nikomu ze sociálních inženýrů s patentem na rozum nevadí. Přitom se jedná v drtivé většině o slova stará desítky a stovky let, která si nikdo jako hanlivá primárně nepřipouští.

Politická korektnost znamená, že musíme hovořit tak, abychom nikoho a za žádných okolností neurazili. Myslím, že vrchol politické korektnosti je hrobové mlčení. To hrobové bude opravdu hrobové. Protože po tomto sociálním experimentu už tu nebude nikdo, kdo by mluvil.

Vždy mohu někoho svými slovy urazit. Vždy mohu někoho svými slovy naštvat. Vždy mohu někoho svými slovy pomluvit. Stačí pochválit jednoho zaměstnance a druhý se bude cítit poškozen, protože si myslí, že je stejně dobrý a měl být pochválen také. Takže nikoho nekritizovat a nikoho nechválit. To bude zřejmě politicky korektní. Že všichni ztratí motivaci něco dokázat? Že nikdo nebude chtít vyniknout, protože to vlastně nemá smysl? Jakékoliv vyniknutí hrozí politicky nekorektní pochvalou a tím pádem následnou dehonestací, aby se vše dostalo zpět do stadia obecné rovnosti všech. Doktrína rovnosti je prostě cesta do pekla.

Politická korektnost zavádí pravidla, kdy není možné vyjádřit svůj vlastní názor (protože může být politicky nekorektní). Vyjádření proti imigraci z muslimského světa znamená být okamžitě označen za islamofoba. Vyjádření proti pochodu Prague Pride znamená nálepku homofoba. Slovo o romské kriminalitě je olej do ohně a označení rasista. A další a další.

To vše je v rozporu s politickou korektností. Ale co když se vyjádřím proti postupu izraelské IDF při nějakém zásahu? Nikdo mě za judofoba neoznačí. Stejně tak mě nikdo neoznačí za familyfoba, pokud se vyjádřím ve smyslu, že tradiční rodina je přežitek (ne, že bych si to myslel).

Politická korektnost je další nástroj sloužící k manipulaci obyvatelstva a dávkována za pomoci znalosti funkce Overtonových oken je mocný nástroj k potlačování svobody projevu (a po projevu).

Dnes se každý bojí říci svůj názor nahlas, protože okamžitě dostane nálepku od státem placených (spíše stát vysávajících) neziskových organizací, které vytváří pouze umělou zaměstnanost (stejně jako státní správa), zatěžují státní rozpočet a ve finále státu, resp. národu škodí. Jednou větou? Likvidují naši svobodu!

Politická korektnost je věc, která tu nikdy neměla být. Svazuje občany, nutí je zapomínat na běžné způsoby chování a vyjadřování, nastoluje rovnost mezi nerovnými a deformuje prostředí. Za mě být politicky korektní znamená být krysa, která skrývá své názory, která udělá cokoliv pro udržení svého pohodlí a standardu a která bude vždy jen přisluhovačem pánů.

V tomto kontextu mi to vše těžce připomíná období před rokem 1989.

  • úvaha člena NAOOSP