Iniciativa spolků vojenské historie ČR

Iniciativa spolků vojenské historie ČR sdružuje v zúčastněných organizacích více než jedenáct tisíc členů, občanů české republiky, kterých se přímo dotýká obsah a dopady vnucené, absurdní, podvodně schválené a lživě odůvodňované novely evropské Směrnice 91/477/EHS (znění novely a související normy, analýzy a další materiály naleznete v sekci Legislativa).

Z manifestu této iniciativy vyjímáme:

Cílem Iniciativy spolků vojenské historie ČR je pojit českou, moravskou a slezskou scénu klubů, spolků i jednotlivců věnujících se reenactmentu, vojenské historii a sběratelství, s cílem PODPOŘIT a ORGANIZOVANĚ DOPLNIT stávající úsilí ostatních organizací bojujících proti nesmyslnému zpřísnění evropské “Směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní”

http://historienezabije.cz/