CO POŽADUJEME

POŽADUJEME OD VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ LIDU JAKO MOCI ZÁKONODÁRNÉ, JMENOVANÝCH REPREZENTANTŮ JAKO MOCI VÝKONÉ A SOUDNÍ I MORÁLNÍCH AUTORIT SPOLEČNOSTI S PŘÍSLUŠNÝM A ZASLOUŽENÝM RESPEKTEM POUZE TAKOVÉ ČINY, POSTUPY, VYJÁDŘENÍ ČI POHLÁŠENÍ, KTERÉ BUDOU VYTVÁŘET A UPEVŃOVAT V OBČANECH NAŠÍ ZEMĚ OPRÁVNĚNOU DŮVĚRU, JISTOTU, POCIT HRDOSTI A FAKTICKÉ OSOBNÍ I NÁRODNÍ INTEGRITY , STEJNĚ JAKO I NEZPOCHYBŇOVANÉHO NEKONFLIKTNÍHO A POZITIVNÍHO VLASTENECTVÍ.

POŽADUJEME DŮSLEDNOU A NEKOMPROMISNÍ OCHRANU NAŠÍ SVOBODY , TEDY PŘEDEVŠÍM SVOBODY PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST: PROHLAŠUJEME, ŽE IDENTITA JEDNOTLIVCE I SPOLEČNOSTI NESMÍ BÝT OHROŽOVÁNA ZPOCHYBŇOVÁNÍM TAKOVÉ SVOBODY ŽÁDNÝMI OMEZENÍMI, KTERÁ NEJSOU NEZBYTNÁ PRO SKUTEČNOU BEZPEČNOST, PROSPERITU A UNIVERZÁLNÍ HODNOTY POZITIVNÍ IDENTITY JEDNOTLIVCE, NÁRODA I STÁTU.