Co je naším cílem?

Vytvoření co nejširší platformy pro uplatnění iniciativy skupin i jednotlivců – zkrátka všech, kteří vnímají ohrožení svobody stejně jako my, tedy

 • spolupráce a propojení všech existujících i nových aktivit,
 • vzájemná pomoc a podpora všech existujících i nových aktivit,
 • vznik nových aktivit s cílem obrany práv a svobod občanů,
 • rozšíření činnosti tam, kam některé existující organizace
  „nechtějí“ nebo vzhledem ke svému specifickému zaměření nemohou,
  včetně podpory či „nepodpory“ stávajících i nových tváří ve veřejném
  životě (nevyjímaje zákonodárné sbory).

 

ČEHO SE CHCEME VYVAROVAT?

Zcela jistě spojení s kterýmkoli politickým subjektem.

Domníváme se, že obrana skutečné svobody jednotlivce, rodiny, skupiny občanů, národa a státu je základním posláním a povinností všech seriózních a odpovědných politických stran a hnutí. My je budeme vyzývat, aby dodržovaly ducha a znění ústavy, listiny základních lidských svobod a práv a také své vlastní programy a sliby pokaždé, kdy to bude nutné. Oni jsou našimi volenými reprezentanty, oni převzali odpovědnost za správu věcí veřejných.

My požadujeme, aby ji prováděli v zájmu zachovávání a rozšiřování svobody, ne naopak.

 • Nechceme nikomu „velet“. Chceme spojovat, umožňovat vzájemnou koordinaci, poskytovat kontakty, objevovat nové možnosti pro všechny.
 • Defétismu: „nejde to“ (pokud si to někdo myslí, ať si to nechá pro sebe)

 

Sto let existence našeho samostatného státu je nepřetržitou řadou zlomových momentů, kdy jedni rezignovali, podřídili se nejen brutálnímu nátlaku, ale většinou i jen přirozené snaze o pohodlí a hledali cesty, jak nenápadně, zařazeni do davu, „proplout“ nebo jen přežít, za cenu ústupků nepřirozenému každodennímu omezování, zatímco druzí se nesmířili a ve jménu boje za svobodu nasazovali a obětovali svoje pohodlí, kariéru, klidný život.. a mnohdy ve vypjatých situacích i vlastní životy. Nebýt jejich uvědomění si ceny svobody, jejich odvahy, jejich obětí – mnohdy nejvyšších, nežili bychom dnes tak, jak žijeme. Za naše současné pohodlí a skutečné i domnělé jistoty v minulosti oni zaplatili.

Nezapomínejme na to.