HISTORIE „ODZBROJOVACÍ„ SMĚRNICE

Už déle než tři roky bojujeme s tzv. Evropskou odzbrojovací směrnicí, která je ryzím výpotkem alibismu, amatérismu, nekompetentnosti a populistického předstírání „péče o blaho všeho lidu“ s použitím lží jako argumentů a sprostého nátlaku. Novela směrnice o zbraních č. 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS – tedy směrnice, nazývaná jako „odzbrojovací“ je směsí dobrých, špatných a vysloveně stupidních nápadů, které – jak jinak – nemají s terorizmem nic společného.

Snad kromě toho, že terorizuje legální držitele zbraní.

Tlak evropské komise na zbrojní legislativu členských států EU – CHRONOLOGIE:

– EK po událostech ve Francii navrhuje bojovat s terorismem zpřísněním legislativy pro

držení legálních zbraní. 18.11.2015 byla navržena novela směrnice o zbraních č.

2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

– Připomínkové řízení v EP probíhalo od začátku roku 2016 do 1Q. 2017.

– 14.3.2017 návrh prošel plénem Evropského parlamentu a to bez připuštění

pozměňovacích návrhů. Drtivá většina europoslanců z ČR byla proti.

– Novelizované znění směrnice o zbraních vyšlo v platnost dne 13.6.2017 a ČR je

vázána ji implementovat do 13.9.2018

– Již 20.4.2016 schválila PSP ČR svým usnesením č. 1190 nesouhlas a odmítavý

postoj k této směrnici.

– Téhož dne schválil Senát ČR svým usnesením č. 401

 

– 28.6.2017 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení návrh novely ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Z celkového počtu 168 Přihlášených poslanců hlasovalo pro návrh 139 poslanců a 9 poslanců hlasovalo proti návrhu

– 9.8.2017 podala ČR k Soudnímu dvoru EU žalobu na evropskou směrnici o zbraních,

která nemá odkladný účinek.

– Dne 6.12.2017 Senát schválil usnesení č. 322 (PRO usnesení 43, PROTI usnesení 1,

PŘÍTOMNÝCH 59) k Petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze

strany EU /senátní tisk č. 189/, v kterém mimo jiné:

„doporučuje, aby vláda

– při přípravě zákona implementujícího Směrnici Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. Května 2017, kterou se mění směrnice

Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, sledně dbala na

ochranu práv oprávněných držitelů zbraní, zejména pak u těch částí

směrnice, kde omezující či zakazující ustanovení zjevně nemají souvislost

s avizovaným bojem s terorismem,

urychlila ípravu a projednání nové legislativy, prováděcích zákonů,

konkrétně zákona o zbraních, zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti

vnitřní bezpečnosti a zákona o munici,

– při přípravě nové legislativy, prováděcích zákonů, konkrétně zákona o

zbraních, zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti a

zákona o munici přihlédla k zpřísnění této legislativy v novele ze dne 15. 6.

2016“

 – Dne 6.12.2017 Senát neschválil (28 PRO schválení, 19 PROTI schválení,

registrovaných 59) ani nezamítl (PRO zamítnutí 20, PROTI zamítnutí 25, přítomných

60). návrh novely ústavního zákona č.110/1998Sb., o bezpečnosti ČR.

– Vláda schválila tzv. mininovelu, kterou nyní má projednat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

 

Zdroj:

LEX, duben 2018, Jakub SMETÁNKA, Karel MATĚJKA: „Česká republika – ostrov (zbrojní) svobody…„