Kandidát do Evropského parlamentu Jana Volfová

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Samozřejmě je dobré ty směrnice zrušit, ale není správné jít po jednotlivých směrnicích, ale zrušit možnost Evropskému parlamentu tyhle směrnice vůbec vydávat. Proto chceme zrušit Lisabonskou smlouvu a vrátit EU k původním kořenům EHS, tedy volný pohyb osob, zboží a peněz a právo VETO pro suverenní členké státy na veškerá rozhodnutí.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Jak jsem napsala dříve nejdůležitější je právo VETO na všechna rozhodnutí Evropského parlamentu pro každý členský stát a nadřazenost národní legislativy nad legislativou Evropského parlamentu.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Ve všech oblastech vrátit pravomoce na národní státy a přenést pravomoce jen tam, kde se o tom dohodnou všechny státy, např. v oblasti obrany hranic EU.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Jsem přesvědčena, že během pětiletého období by se to dalo vše zvládnout a pro další Evropský parlament připravit již cestu k jeho zrušení a nahrazení radou ministrů a radou premiérů, což by naprosto stačilo.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Plánem B je referendum o vystoupení z EU

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Že Česká Suverenita byla první stranou, která začala hájit české zájmy a jak už náš název ukazuje i suverenitu České republiky. Proto by stálo za to volit někoho, kdo své názory dlouhodobě nemění, kdo umí odhadnout dopady rozhodování EP v budoucnu a umí okamžitě najít cestu, jak je řešit. Ti ostatní, co nejdříve vesele podporují všechny kroky EU a pak se diví a hledají řešení v době, kdy už problém bují, nebudou schopni v budoucnu zničení české samostatnosti a suverenity zabránit.